Bedrijven

Het is momenteel voordeliger dan ooit om zonnepanelen aan te kopen. Particulieren halen rendementen die veel hoger zijn als die op een spaarrekening en halen terugverdientijden rond de 8 jaar. Voor bedrijven kan de terugverdientijd in bepaalde gevallen wat langer zijn i.v.m. het lagere elektriciteitstarief per kWh als het bedrijf een grootverbruiker is. Hiertegenover staan echter een aantal goedkoop belastingvoordelen voor ondernemers:

De BTW De Energie Investeringsaftrek (EIA) De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) De VAMIL geldt voor de installatie van een zonnestroomsysteem waarbij tegelijkertijd ook een asbesthoudend dak vervangen wordt. In dat geval kunt u de investering in 1 jaar afschrijven wat een fiscaal voordeel oplevert. In andere gevallen kan dat in minstens 5 jaar. Nog mooier wordt het wanneer de onderneming op uw privéadres ingeschreven staat. In dat geval kunt u de zonnepanelen deels op naam van de onderneming aanschaffen (en bovenstaande fiscale voordelen genieten), maar de zonnestroom privé verrekenen met uw energiebedrijf voor het (hoge) privé kWh-tarief (bijv. €0,23/kWh). Kortom profiteren van de zakelijke én particuliere voordelen!

Hieronder lichten we bovenstaande opties verder toe. Lees ook onze publicatie over Zonne-energie financieel.

EIA (Energie Investeringsaftrek) Hiermee kunt u 41% van de investering aftrekken van de fiscale winst bovenop de afschrijving. Hiervoor moet er natuurlijk wel winst gemaakt worden. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek. De EIA is geliminteerd tot een prijs van maximaal € 3.00 per WP.

KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) Zonnepanelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrek mag gecombineerd worden met de EIA. Hieronder kunnen ook andere investeringen vallen, let erop dat er een maximumbedrag geldt voor deze aftrek (€15470).

Het bedrag dat afgetrokken mag worden hangt af van de grootte van de investering. Investeringen tussen de € 2.301 en € 306.931 vallen onder de KIA.

Van € 2301 t/m € 55.248 is dit 28% van de investering. Van € 55.249 tot € 102.311 is de aftrek € 15.470. Boven de € 102.311 wordt dit bedrag weer verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311. De investeringsaftrek mag net als de EIA afgetrokken worden van de fiscale winst.

Onderneming op privéadres Een voorbeeld: U overweegt 10 kWp zonnepanelen aan te schaffen voor €11.000 excl. BTW. U kunt het voor de belastingdienst aannemelijk maken dat driekwart van deze investering voor zakelijk gebruik is.

  • De EIA is in dat geval: 41,5% van €8250 = €3424
  • De KIA is tot €55.249 28% van de investering = €2310
  • De totale investeringsaftrek is dus €5734. Inclusief de afschrijving van uw systeem (eerste 5 jaar) mag u dus: €8250 + €5734 = €13.984 van de fiscale winst aftrekken (er vanuit gaande dat u minstens zoveel winst maakt).
  • Bij een inkomstenbelastingpercentage van 42% (zelfstandige of vennootschap) is dat een directe besparing op belastingbetaling van €5873. De netto zakelijke investering in zonnepanelen is dus: €8250 - €5873 = €2377.
  • Over het particuliere deel kunt u de subsidie van AgentschapNL aanvragen die 15% van de materiaalkosten tot een maximum van €650 incl. BTW bedraagt. Het particuliere investeringsdeel bedraagt: €2750 × 121% = €3328. Aangenomen dat €2500 daarvan materiaalkosten zijn, bedraagt de subsidie €375. De netto particulier investering is dus: €3328 – €375 = €2953.
  • Bij een opbrengst van 900 kWh/kWp brengt het systeem 9000 kWh per jaar op. Tegen een kWh-tarief van €0,23 per kWh is dat een jaarlijkse besparing van €2070.
  • Bij een netto investering van : €2377 + €2953 = €5330, komt dat neer op een terugverdientijd van maar €5330 / €2070 = 2,6 jaar!