Veel gestelde vragen

Definities

 1. Gelijkstroom versus wisselstroom?
 2. Wat betekent Wp, kWp, kWh?
 3. Wat is PV (Photo-Voltaic)?

Installatie

 1. Als ik een zonnepaneleninstallatie wil, moet dan ook mijn energiemeter vervangen worden?
 2. Als ik zonnepanelen wil moet er dan ook een extra elektriciteitsgroep aangelegd worden?
 3. Heb ik een vergunning van de gemeente nodig?
 4. Hoe moet ik zonnepanelen aansluiten?
 5. Hoe sluit ik de zonnepanelen op de omvormer aan?
 6. Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande groep installeren?
 7. Hoeveel zonnepanelen kan ik op een nieuwe of vrije groep installeren?
 8. Kan ik ook hele kleine of juist hele grote systemen bestellen?
 9. Wat is de optimale oriëntatie/dakhelling voor een zonnepaneelinstallatie?

Omvormers

 1. Wat is een omvormer?
 2. Wat is het verschil tussen de verschillende merken omvormers?

Panelen

 1. Brengen zonnepanelen een extra risico met zich mee voor blikseminslag?
 2. Hoe werken zonnepanelen?
 3. Hoeveel energie levert een zonnepaneel op?
 4. Ik heb zwarte dakpannen, krijg ik bij de aanschaf van totaal zwarte panelen ook een zwart montagesysteem?
 5. Moet ik de panelen tegen extreem weer beschermen?
 6. Moet ik voor een zonnepaneleninstallatie een extra verzekering afsluiten?
 7. Onderhoudskosten aan een zonnepaneleninstallatie?
 8. Voor welke subsidie kom ik in aanmerking?
 9. Wat is de levensduur van een zonnepaneleninstallatie?
 10. Wat is het verschil tussen de verschillende merken panelen?
 11. Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector?
 12. Wat zijn monokristallijne en polykristallijne cellen?
 13. Wek ik ook energie op als het bewolkt is?
 14. Zit er verschil tussen panelen met zwarte cellen en blauwe cellen?
 15. Zonnestraling in Nederland

Definities

Gelijkstroom versus wisselstroom?

Bij gelijkstroom is de richting van de stroom constant. Batterijen, zonnepanelen, brandstofcellen en bv loodaccu’s zijn voorbeelden van spanningsbronnen die gelijkstroom leveren. Echter elektriciteitsdistributie voor huishoudens vindt plaats via wisselstroom van 50Hz. Dit betekent dat gelijkstroom omgezet moet worden naar wisselstroom. De omvormer die bij het systeem geleverd wordt zorgt voor deze omzetting.

Wat betekent Wp, kWp, kWh?

Wp: Wp staat voor ‘Watt piek’. Het Wattpiekvermogen op een zonnepaneel duidt het vermogen aan dat het zonnepaneel onder laboratorium omstandigheden afgeeft. D.w.z. bij een instraling van 1000 Watt per m2 en een temperatuur van 25 gr Celsius. kWp staat voor ‘Kilowatt piek’. 1 kWp = 1000 Wp. kWh staat voor ‘kiloWattuur’. 1 kWh = 1000 Wh. Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd of verbruikt vermogen van 1000 Watt of 1 kW. Een voorbeeld: op uw waterkoker staat een plaatje met “1200 Watt”. D.w.z. als de waterkoker 60 minuten aanstaat heeft deze 1,2 kWh verbruikt. De waterkoker doet er bv 10 minuten over om een hoeveelheid water te koken. Er is dan 1200 / (60 min/10 min) = 200 Wh energie verbruikt, ca 5 eurocent. Uw energiebedrijf rekent de verbruikte elektriciteit in de eenheid kWh met u af.

Wat is PV (Photo-Voltaic)?

De term “Photo-Voltaic” komt van een Grieks woord voor licht (in Latijns schrift: fos), en de naam van de Italiaanse natuurkundige Volta, naar wie de eenheid Volt is genoemd. Het betekent letterlijk: licht en elektriciteit. Een PV-cel is de bekendste en meest toegepaste type zonnecel. Een aantal van deze cellen, vaak een veelvoud van 12, worden in een paneel gemonteerd dat dan de naam PV-paneel (Photo-Voltaic) krijgt.

Installatie

Als ik een zonnepaneleninstallatie wil, moet dan ook mijn energiemeter vervangen worden?

Dit hangt van uw meter af:

 • Ferraris draaischijfmeter
  Wij adviseren u deze meter niet te laten vervangen, tenzij het om een afgekeurde meter gaat. Er zijn ook enkele draaischijfmeters in omloop met een terugloopblokkering. Dit kunt u eenvoudig testen door op een zonnige dag zoveel mogelijk apparaten uit te zetten. U kunt dan zien of de meter terug loopt. Voordelen van de draaischijfmeter zijn dat de energieleverancier minder snel fouten kan maken met het verrekenen van de meterstanden omdat de opgewekte energie direct verrekend wordt met de verbruikte energie. Zorg dat u niet meer opwekt dan u verbruikt.
 • Digitale Meter met teruglever telwerken
  Deze meter hoeft u niet te vervangen. Er is een telwerk voor zowel verbruik als teruglevering beschikbaar. Vraag voor u de meterstanden doorgeeft altijd eerst goed na hoe u deze dient aan te leveren.
 • Digitale Meter zonder teruglever telwerken
  Deze meter dient u te laten vervangen. Met deze meter bespaart u alleen de zonnestroom die direct verbruikt wordt. De teruggeleverde stroom krijgt u niet vergoed. De doorgaans kosteloze vervanging van uw meter kunt u bij uw netbeheerder aanvragen.

Als ik zonnepanelen wil moet er dan ook een extra elektriciteitsgroep aangelegd worden?

Als het zonnepalenensysteem meer energie kan leveren dan 500 W moet er een extra groep aangelegd worden. Dit houdt in dat er in de meterkast een nieuwe groep gemaakt wordt met een aparte zekering. Hierop wordt een kabel aangesloten die zonder onderbrekingen direct naar de omvormer gaat. Kan de omvormer niet meer energie leveren dan 500 Watt mag per bestaande groep de omvormer aangesloten worden op een aanwezige wandcontactdoos.

Heb ik een vergunning van de gemeente nodig?

Zonnepanelen aan of op gebouwen mogen doorgaans zonder vergunning geplaatst worden. Op een schuin dak moeten ze worden geplaatst parallel aan en vlak boven of in het dakvlak. Ze mogen dus niet uitsteken. Op een plat dak moet de afstand tot de rand minimaal gelijk zijn als de hoogte van de panelen. Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht dan kunt u in aantal gevallen toch vergunningvrij bouwen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente of doe de vergunningscheck op www.omgevingsloket.nl. Voor de zekerheid kunt u altijd navraag doen bij uw gemeente.

Hoe moet ik zonnepanelen aansluiten?

Allereerst: het werken aan gelijkstroombekabeling en in de meterkast kan zeer gevaaarlijk zijn zonder voldoende kennis en ervaring. Heeft u hier geen of weinig ervaring mee, dan raden wij u aan deze werkzaamheden uit te laten voeren door een gekwalificeerd elektrotechnisch installateur. HanVos Solar Techniek is in geen geval aansprakelijk voor schade aan personen en/of materiaal door onkundig handelen.

Hoe sluit ik de zonnepanelen op de omvormer aan?

Als het een systeem van meerdere panelen betreft worden de panelen in een zogenaamde string aangesloten. De plus en min stekkers hebben een aparte constructie zodat er geen 2 plussen of minnen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De stringlengte kan variëren van bv 2 tot 25 panelen.

Bv 3 panelen liggen naast elkaar op het dak, de plusstekker van paneel 1 gaat naar de minstekker van paneel 2, de plus van paneel 2 naar de min van paneel 3.

De min van paneel 1 en de plus van paneel 3 gaan via 2 solarkabels naar de omvormer. Omdat aan deze kabels de stekkers al gemonteerd zitten, kunnen er normaliter geen fouten met verwisselen voorkomen. Om een en ander nog duidelijker te maken, heeft de plus kabel een rode kleur en is de min kabel blauw of zwart.

Een paneel levert spanning als er licht opvalt. Met meerdere panelen in serie ontstaat er al snel een dodelijke spanning, dus NOOIT met de stekkers of losse draden “rommelen” en NOOIT de plus en min stekkers van een paneel of string aan elkaar koppelen. Door het hoge vermogen, dat kan ontstaan kunnen deze verbranden.

Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande groep installeren?

Op een bestaande groep mag u een omvormergroep tot maximaal 500 Watt AC vermogen installeren. Dit wordt normaal bereikt door bv 3 panelen van 190 Wattpiek op een 500W omvormer aan te sluiten zoals een Steca 500 of een Soladin 600. Deze omvormers zijn begrensd op 500 Watt.

Hoeveel zonnepanelen kan ik op een nieuwe of vrije groep installeren?

Om te bepalen hoeveel zonnepanelen u aan kan sluiten kijkt u eerst wat de grootte is van uw hoofdzekering. Doorgaans is deze 1×25A, 35A, 40A of bv 3×25A. De grootte van de zekering in de groepenkast dient een factor 1,6 kleiner te zijn als de hoofdzekering. Deze regel is er om er zeker van te zijn dat uw hoofdzekering nooit uitvalt. Heeft u een hoofdzekering van 40A dan mag de waarde van de groepenkastzekering max 25A zijn. Op 25A kunt u ruwweg een omvormer aansluiten met 5500W vermogen. Hierop kunnen dan bv 22 zonnepanelen van 250Wp aangesloten worden met een jaarlijkse energieopbrengst van meer dan 4500 kWh, ruim voldoende om een normaal gezin van energie te voorzien. Voor meer voorbeelden kunt u kijken op onze pagina over de hoofdaansluiting.

Kan ik ook hele kleine of juist hele grote systemen bestellen?

Ja. SolarNRG stelt haar systemen samen op basis van uw eisen en wensen en houdt daarbij uiteraard rekening met de eigenschappen en mogelijkheden van uw dak.

Wat is de optimale oriëntatie/dakhelling voor een zonnepaneelinstallatie?

Met behulp van het instralingsdiagram (zie boven) kunt u zien welk effect de richting en hellingshoek hebben op de opbrengst van een paneel. Zoals u ziet is het rendement het meest optimaal als de panelen op het zuiden gericht staan onder een hoek van 30°. Zelfs daken op zuidoost of zuidwest met een hoek tussen de 15° en 50° geven nog een rendement van 90% a 95%.

Omvormers

Wat is een omvormer?

Het centrale hart van de zonnepaneel installatie is de omvormer. De omvormer moet continu zoveel mogelijk energie uit de panelen omzetten naar 230Volt energie. U kunt zich voorstellen dat bij (gedeeltelijk) schaduw door bv takken, bewolking of een ochtend- of avondzon de panelen minder energie afleveren als bij een heldere hemel overdag. De omvormer is daarbij steeds bezig zichzelf zodanig af te stellen dat er zoveel mogelijk energie uit de panelen gehaald wordt. Voor elke configuratie van zonnepanelen is er een geschikte omvormer. SolarNRG zoekt altijd naar de optimale vermogensafstemming tussen panelen en omvormers om de meest efficiënte configuraties aan te kunnen bieden.

Wat is het verschil tussen de verschillende merken omvormers?

Er zijn tegenwoordig erg veel verschillende merken omvormers te koop. SolarNRG levert alleen efficiënte, betrouwbare omvormers. Verschillen zijn er verder in:

 • het aantal fasen waarop de omvormer aangesloten wordt, dit kan 1 of 3 fasen zijn
 • omvormers met of zonder galvanische scheiding
 • micro-omvormers voor 1 of 2 panelen
 • manieren om met (gedeeltelijke) schaduw op de zonnepanelen om te gaan (bijvoorbeeld meerdere kleine omvormers of omvormers met slimme software)
 • fabrieksgarantie
 • het omzettingsrendement
 • de mogelijkheid om het systeem modulair uit te breiden
 • geluidsproductie
 • de wijze waarop opbrengstinformatie weergegeven wordt en dataloggen
 • de montageplek van de omvormer(s) (bv buiten, onder of bij de panelen, binnen)

Panelen

Brengen zonnepanelen een extra risico met zich mee voor blikseminslag?

Uit onderzoek blijkt van niet, de elektronica van de zonnepaneleninstallatie (met name de omvormer) is gevoelig, maar wordt beschermd door een overspanningsbeveiliging. Het risco dat door een bliksem inslag in de buurt de omvormer kapot gaat is klein (bv inductieschade). Tegen een inslag in uw huis is niets bestand. Zie ook de vraag over verzekering.

Hoe werken zonnepanelen?

 1. Zonnepaneel: zonnepanelen zetten licht om in elektrische energie, zo simpel is dat. Hoe meer licht des te meer energie er opgewekt wordt.
 2. Omvormer: de panelen wekken gelijkstroom op, terwijl de meerderheid van onze huishoudelijke apparaten op wisselstroom werkt. De omvormer zet de gelijkstroom die van de panelen komt om naar de wisselstroom die in huis gebruikt kan worden en/of aan het elektriciteitsnet kan worden terug geleverd.
 3. Groepenkast: de groepenkast zorgt voor de verdeling van de afgenomen en opgewekte elektriciteit tussen de huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet.
 4. Kwh-meter met terugleverregistratie: een -groot- deel van de opgewekte energie zal al in de woning gebruikt worden. De overige energie wordt aan het elektriciteitsnet terug geleverd. Dit geschiedt via een kilowattuur -meter met terugleverregistratie. Bij draaischijfmeters is dat goed te zien, daar de schijf dan terugdraait. Bij de moderne kWh-meters met LCD scherm is er een stand aanwezig die aangeeft hoeveel energie er is terug geleverd. Heeft u geen meter met terugleverregistratie, dan moet u deze aanvragen via uw meetgemachtigde.
 5. Netkoppeling: niet gebruikte zonne-energie levert u terug aan het electriciteitsnet.

Hoeveel energie levert een zonnepaneel op?

In het algemeen leveren de moderne mono- of polypanelen ca 150 W per m2. Een paneel van 250 Wp met een oppervlak van 1,65 m2 levert jaarlijks gemiddeld 225 kWh energie op.

Op onze website vindt u diverse panelen die wij aanbieden. Bij elk paneel staat het vermogen in Wattpiek vermeld.

Ik heb zwarte dakpannen, krijg ik bij de aanschaf van totaal zwarte panelen ook een zwart montagesysteem?

Totaal zwarte panelen hebben een zwart aluminium frame en een zwarte kunststof afdichtlaag aan de achterzijde. Als u kiest voor zwarte panelen en u heeft een schuin dak, wordt een zwart montagesysteem bijgeleverd. Voor platte daken ontvangt u een regulier montagesysteem.

Moet ik de panelen tegen extreem weer beschermen?

SolarNRG bevestigt elk paneel zodanig dat zij ook tegen extreme weersomstandigheden bestand zijn. Zonnepanelen bestaan uit gehard veiligheidsglas, waardoor sneeuw, hagel, storm en strenge vorst normaal geen probleem vormen. Zie ook onze pagina over verzekeringen.

Moet ik voor een zonnepaneleninstallatie een extra verzekering afsluiten?

Meestal dekken uw opstal- en brandverzekering de schade aan en van uw panelen. Wij raden u aan dit bij uw verzekeraar na te vragen of deze schade ook door uw polis worden gedekt. Mocht uw verzekering te beperkt zijn in het vergoeden van schade, dan biedt SolarNRG u in samenwerking met Solarif een speciale verzekering aan voor zonnepaneleninstallaties. Zie ook onze pagina over verzekeringen.

Onderhoudskosten aan een zonnepaneleninstallatie?

Over het algemeen vergt een zonnepaneleninstallatie geen onderhoud. U kunt de panelen om de paar jaar reinigen met water en een zachte doek om eventuele aanslag te verwijderen. Meestal is een fikse regen- of hagelbui voldoende om alles schoon te krijgen. Onderhoudskosten zullen bestaan uit eventuele reparatie of vervangen van de omvormer. Aan zonnepanelen zelf kan weinig kapot gaan.

Voor welke subsidie kom ik in aanmerking?

Via Energie Subsidiewijzer kunt u snel opzoeken voor welke subsidie u in aanmerking komt.

Wat is de levensduur van een zonnepaneleninstallatie?

Zonnepanelen hebben een geschatte levensduur van meer dan 30 jaar. De levensduur van de omvormer schatten wij op meer dan 15 jaar.

Wat is het verschil tussen de verschillende merken panelen?

In de loop der tijd is het verschil in kwaliteit tussen de verschillende merken panelen en prijs per Watt piek nagenoeg nihil geworden. Vaak spelen ook de afmetingen van een paneel een rol om een zo gunstig mogelijke plaatsing mogelijk te maken. SolarNRG kan daarom alvorens geen voorkeur uitspreken over het merk of type paneel dat u zou moeten aanschaffen.

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector?

In een zonnecollector wordt warmte opgewekt en getransporteerd naar een opslagvat met water voor sanitair gebruik en/of verwarming, in een zonnepaneel wordt het zonlicht omgezet in elektrische stroom. SolarNRG is zonnepanelenspecialist en levert enkel zonnepanelen.

Wat zijn monokristallijne en polykristallijne cellen?

Men onderscheidt in het normale gebruik drie types zonnecellen al naargelang de kristalsoort: monokristallijn, polykristallijn en amorfe technologie.

 • Monokristallijne zonnecellen hebben een relatief hoog celrendement door het speciale groeiproces van de ronde staaf moederkristal en het zagen van de cellen daaruit. De cellen hebben om deze reden ook afgeronde hoeken. Het rendement ligt tussen 14% en 18%
 • Polykristallijn: Polykristallijne zonnecellen hebben een lager rendement. Het celmateriaal wordt simpelweg gegoten in een vierkante vorm, waarbij de bekende willekeurige blauwe vlekkerige kristalstructuur ontstaat tijdens het afkoelen. Van de blokken worden vierkante cellen gezaagd. Doordat de cellen vierkant zijn is de vullingsgraad iets hoger dan de monocel waardoor een lager rendement weer iets wordt gecompenseerd. Het rendement ligt tussen de 12% en 16%
 • Amorfe panelen worden gemaakt door kristalmateriaal in een zeer dunne laag direct op de glasplaat te “spuiten”. Het fabricageproces is zeer goedkoop, maar het rendement is laag, tussen de 8% en 10%. Je hebt dus veel meer oppervlakte nodig als met mono- of multikristallijne panelen om evenveel energie op te wekken.

Daarnaast zijn er nog speciale cellen zoals gebruikt in de ruimtevaart maar deze vallen buiten het bestek van de normale installaties. De backcontactcel is een van de laatste types cellen, die een hoger rendement weten te bereiken door alle aansluitingen aan de achterzijde van de cel te maken, zodat het volledige oppervlak kan worden gebruikt om licht te vangen.

Wek ik ook energie op als het bewolkt is?

Ja, ook met diffuse straling kunnen zonnepanelen energie opwekken. Dit is uiteraard minder als in een volle zon.

Zit er verschil tussen panelen met zwarte cellen en blauwe cellen?

Zwarte cellen worden in het algemeen gemaakt van monokristallijn kristal en hebben een rendement tussen de 14% en 18%. Blauwe cellen worden gezaagd uit gegoten polykristallijn kristalbrokken, het rendement ligt iets lager.

Zonnestraling in Nederland

Het aantal zonuren in Nederland bedraagt jaarlijks gemiddeld ongeveer 1650 uur. De kust heeft het meest aantal uren zonneschijn, het oosten moet het met 15% minder doen.

Onder zonuren wordt verstaan het aantal uren dat er directe en diffuse zonnestraling op het aardoppervlak valt. Van directe straling spreken we als de zonnestraling rechtstreeks op het aardoppervlak valt. Wanneer wolken de zon bedekken spreken we van diffuse straling. Ook in het geval van diffuse straling heeft u profijt van uw zonnepanelen, echter de opbrengst is dan wel minder.