Verzekering

Hanvos Solar Techniek biedt in samenwerking met Solarif een verzekering aan voor uw zonnestroominstallatie, in sommige gevallen zijn de zonnepanelen automatisch meeverzekerd met uw woning, dit is meestal een zeer beperkte verzekering voor schade van buitenaf.

U kunt dit navragen bij uw verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon. Wanneer u een uitgebreidere dekking wenst, bijvoorbeeld bij grote industriële systemen kunt u kiezen voor een dekking via Solarif, deze zonnepanelenverzekering bestaat uit 2 onderdelen:

1. Van buiten komende onheilen
Enkele voorbeelden hiervan zijn hagelschade, diefstal, brand. Bij schade worden de normale herstelkosten, welke gemaakt moeten worden om de beschadigde zonnestroominstallatie of het betrokken onderdeel daarvan weer in een bedrijfsvaardige toestand te brengen vergoed, inclusief arbeids- en transportkosten, met als maximum de nieuwwaarde op het moment van de schade, met als maximum de oorspronkelijke aanschafwaarde.

2. Productieverlies
Als ten gevolge van een gedekte schade uw zonnestroominstallatie geen stroom produceert wordt er een dagvergoeding per KiloWattpiek geïnstalleerd vermogen betaald gedurende maximaal een uitkeringsperiode van 26 opeenvolgende weken. De dagvergoeding per KiloWattpiek geïnstalleerd vermogen bedraagt:

 • 1 april – 30 september: € 2,50
 • 1 oktober – 31 maart: € 1,50

Dekking

Hieronder staan de belangrijkste dekkingen en condities voor de van buiten komende onheilen en productieverlies opgesomd.
Hierbij gaat het om schades als gevolg van bijvoorbeeld:

 • brand inclusief zengen, schroeien, smelten, broeien, doorbranden en oververhitten;
 • normale natuurkrachten zoals hagel, wind, storm, sneeuwdruk en bevriezing;
 • blikseminslag, overspanning en inductie;
 • ontploffing en explosie;
 • kwaadaardigheid van derden, zoals diefstal (ook zonder braaksporen), vandalisme en sabotage;
 • operationele fouten, onhandigheid en nalatigheid;
 • vocht en water;
 • aardbeving en overstroming;
 • windstormen met snelheden boven de 119 km per uur;
 • aanvreten van kabels door dieren.

Premie

De premie voor de zonnepanelenverzekering bedraagt 2,25 ‰ over het factuurbedrag per jaar (met een minimum van € 45 per jaar). Exclusief poliskosten en assurantiebelasting

Download onderstaande brochure of kijk op de website van Solarif voor meer informatie.

Bijlagen: