Meer met Minder

Meer Met Minder is de nationale aanpak van energiebesparing in bestaande woningen en andere gebouwen. Deze aanpak heeft tot doel om tot 2020 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen aan te pakken en gemiddeld 20 tot 30% energiezuiniger te maken.

De Meer Met Minder-aanpak is een gezamenlijk initiatief van de ministeries EZ, VROM en WWI, woningcorporaties, bouwbedrijven, UNETO-VNI en de energiebedrijven.

De keuze van de energiebesparende maatregelen moet gebaseerd zijn op een officieel Maatwerkadvies Energiebesparing. Hierin staat precies welke energiebesparende maatregelen voor de persoonlijke situatie het beste zijn, wat ze kosten en wat ze aan energiebesparing opleveren. Daarnaast bevat het Maatwerkadvies het Energielabel van de woning.

Het Woningdossier Woningeigenaren kunnen ook een woningdossier openen op www.woningdossier.nl. Zij kunnen in het woningdossier een Meer Met Minder-aanbieder verzoeken een reservering voor de premie te maken, maatregelen selecteren, offertes aanvragen, opdrachten geven en de uitgevoerde maatregelen laten registreren. Ook krijgt de eigenaar in zijn woningdossier inzicht in de mate waarin het energielabel verbetert.

Ook de btw-verlaging van 21% naar 6% op de arbeidskosten bij isolatie- en onderhoudwerkzaamheden aan de woning blijft van toepassing.

Energiebesparing is een belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Door de verbranding van olie, gas en kolen voor de opwekking van energie, komen veel broeikasgassen vrij. Daardoor wordt het broeikaseffect versterkt. Het wordt daardoor warmer op aarde en de zeespiegel stijgt. Daarom willen het kabinet en de andere initiatiefnemers de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% verminderen ten opzichte van 1990. Energiebesparing in bestaande woningen en andere gebouwen is hierbij onmisbaar.

Zonnepanelen kunnen daarbij helpen. Na de investering is de stroom die ze opwekken schoon en bovendien gratis.

Behalve dat energiebesparing goed is voor het milieu, is het dus ook goed voor uw portemonnee. Stroom en gas zijn niet goedkoop en gaan al jaren in prijs omhoog. Energie besparen is dus geld besparen! Daarnaast levert een energiezuinig huis bij verkoop meer op en wordt uw huis door isolatie minder vochtig en tochtig. Wel zo comfortabel en gezond, mits u overigens goede ventilatiemogelijkheden aanbrengt.

HanVos Solar Techniek is erkend installateur van Meer met Minder.

Meer Met Minder kan u helpen met:

  • Informatie
  • Hulp bij subsidies en financieringen
  • Hulp bij uitvoering